Godziyny otwarcia

Pn - Nd 8:00 - 22:00

Adres

Mysłowice

wyjdź z cienia nałogu i otwórz się na nowe życie

Całodobowa terapia uzależnień

mężczyzna stojący na skale, rozparte ramiona, widok na mgłę unoszącą się nad górami
Twoja droga do wolności

Całodobowa terapia uzależnień

Całodobowa terapia uzależnień to nie tylko leczenie, to szansa na nowy początek. To proces, który wymaga ogromnego wysiłku, ale także przynosi nieocenione korzyści. Osoba uzależniona, korzystając z tej formy terapii, otwiera drzwi do pełniejszego, bardziej autentycznego życia, odzyskując pełną kontrolę nad sobą i kształtując własne szczęście.

Ta intensywna forma terapii nie ogranicza się jedynie do eliminacji szkodliwego nawyku, ale skupia się na całkowitej transformacji życia. Od samego początku, podczas diagnozy i oceny, doświadczony personel medyczny oraz terapeuci poświęcają czas na zrozumienie nie tylko samego uzależnienia, lecz również jego korzeni. To pierwszy krok w kierunku wartościowego życia.

dwie osoby trzymające się za ręce

Prawdziwa siła całodobowej terapii uzależnień tkwi w indywidualnych i grupowych sesjach terapeutycznych. To tutaj, w bezpiecznej przestrzeni, pacjent zaczyna odkrywać głębsze warstwy swojego uzależnienia, rozumieć motywy i uczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z pokusami. Indywidualna terapia psychologiczna pomaga budować mocne fundamenty do przyszłego życia, eliminując negatywne wzorce i zastępując je pozytywnymi nawykami.

ścieżka w górach, łąka, widok na las

Trwając w trzeźwości,
umacniasz swoją kontrolę
nad życiem.

Przebieg terapii kończy się planowaniem powrotu do społeczeństwa. To moment, w którym pacjent ma możliwość przekształcenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktykę, przy wsparciu terapeutycznego zespołu. Wsparcie to trwa również po zakończeniu terapii, dzięki regularnym sesjom terapeutycznym, grupom wsparcia i dostępowi do narzędzi wspomagających utrzymanie trzeźwości.

terapia całodobowa

Program terapii całodobowej

Całodobowa terapia uzależnień może odbywać się poprzez uczestnictwo 
w programie 4-8-12 tygodniowym (pełny program terapeutyczy) lub poprzez 
2-tygodniowy program dla osób utrzymujących trzeźwienie. 

diagnoza i ocena

Osoba uzależniona poddawana jest dokładnej diagnozie, aby określić rodzaj i stopień uzależnienia. Lekarze i terapeuci zbierają informacje na temat historii uzależnienia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także ogólnego funkcjonowania pacjenta od samego uzależnionego oraz od rodziny (jeśli istnieje taka możliwość).

detoksykacja

W przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych, pacjent może wymagać detoksykacji, czyli procesu oczyszczania organizmu z substancji psychoaktywnej. Detoksykacja odbywa się pod stałą opieką personelu medycznego.

indywidualna terapia psychologiczna

Pacjent jest otoczony holistyczną opieką podczas indywidualnych sesji terapeutycznych, które mają na celu zidentyfikowanie i zrozumienie przyczyn uzależnienia oraz rozwinięcie strategii radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

terapia grupowa

Pacjenci uczestniczą w sesjach grupowych, dzięki którym dzielą się swoimi doświadczeniami i wspierają się nawzajem. Terapia grupowa może pomóc w budowaniu społecznych umiejętności i rozwijaniu wsparcia społecznego.

leczenie farmakologiczne

W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy uzależnieniach od substancji, może być konieczne leczenie farmakologiczne w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych czy kontrolowania impulsów.

edukacja i samokształcenie

Pacjenci uczą się o charakterze uzależnień, mechanizmach współuzależnienia i strategiach przeciwdziałania nawrotom. Wspomaga to proces świadomej zmiany i utrzymywania trzeźwości.

planowanie powrotu do społeczeństwa

W miarę postępów pacjenta, terapeuci wspólnie z nim opracowują plan powrotu do codziennego życia. Obejmuje on zarówno strategie zapobiegania sytuacjom ryzykownym jak i planowanie wsparcia po zakończeniu terapii.

wsparcie po zakończeniu terapii

Po zakończeniu pobytu w ośrodku, pacjent otrzymuje wsparcie w kontynuacji terapii, np. poprzez regularne sesje terapeutyczne, udział w grupach wsparcia czy programu powrotu do społeczeństwa.

nadzieja na lePsze jutro

Wspólnie pokonajmy wyzwania
związane z uzależnieniami

Podjęcie decyzji o leczeniu to wielki krok w kierunku pozytywnej zminy. Zajrzyj do naszej galerii online – tutaj znajdziesz odzwierciedlenie atmosfery, przestrzeni terapeutycznej i wyjątkowej troski, jaką oferujemy naszym pacjentom. To pozwoli umocnić Twoją pewność, że wybierasz miejsce, które naprawdę zależy na Twoim zdrowiu.

Terapia uzależnień to nie tylko leczenie – to przemiana, która pozwala na odzyskanie pełni życia. W naszym ośrodku nie tylko zwalczamy uzależnienie, ale też wspólnie budujemy fundamenty do nowego, satysfakcjonującego życia. Przyjdź do nas, a razem przekroczymy próg do wolności. Zasługujesz na to!

słoneczniki
mężczyzna z rozpartymi ramionami, widok na morze i skały

Droga do wolności rozpoczyna się tutaj i teraz

wesoła i radosna kobieta biega po łące