Godziyny otwarcia

Pn - Nd 8:00 - 22:00

Adres

Mysłowice

nie bój się prosić o pomoc

Kadra

tło łąka
IM MOŻESZ ZAUFAĆ

SPECJALIŚCI
OD SPRAW UZALEŻNIEŃ

W Ośrodku Prometeusz wierzymy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od ludzi. Nasz wyjątkowy zespół to serce naszego ośrodka, gotowe wspierać Cię w każdym kroku na drodze do trzeźwości.

Wykwalifikowani specjaliści tworzą spójną i zrozumiałą społeczność, gotową zaoferować Ci pomocną dłoń w najtrudniejszych chwilach.

kobieta w marynarce i koszuli, trzyma notatnik
terapeuta

Andrzej Sarad

Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Prowadzi terapię dorosłych i par. Specjalizuje się w psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych, z syndromem dda i ddd, w kryzysach suicydalnych. Pracuje również z osobami doświadczającymi problemów seksualnych i trudności w relacjach partnerskich. Podstawą pracy z klientem, jest dla niego pozytywna relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu i poczuciu akceptacji oraz bezpieczeństwa. W swojej pracy zawsze kieruje się dobrem klienta. Szczególny nacisk kładzie na budowaniu relacji terapeutycznej w poszanowaniu różnorodności płci, orientacji i tożsamość płciowej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Stale pogłębia swoją wiedzę i doświadczenie terapeutyczne.

terapeuta

Aleksander Jurek

Instruktor Terapii Uzależnień i Specjalista Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej certyfikowany w Instytucie Psychologii Zdrowia. Słuchacz wielu szkoleń oraz wykładów, dzięki czemu nie zaprzestaje zgłębiania swojej wiedzy. To daje mu możliwość poznawania schematów i sposobów radzenia sobie z problemami na wielu płaszczyznach kryzysu. Dzięki wieloletniemu obcowaniu w praktyce terapeutycznej doskonale nawiązuje pełen empatii i zrozumienia kontakt z drugą osobą. Człowiek pełen zaangażowania w pomoc drugiej osobie. Jest osobą mającą doświadczenie w pracy grupowej w Ośrodkach Odwykowych oraz pracy indywidualnej w Gabinecie Terapii Par. Aleksander stale pogłębia swoją wiedzę, oraz rozwój osobisty. Sam określa siebie jako człowieka, dla którego nie ma barier a najwyższym celem jest pomoc drugiej osobie. Swoją pracę poddaje regularnej superwzji.

Specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Marcin Czarniecki

Absolwent studiów magisterskich GWSP w Mysłowicach pedagogika resocjalizacyjna oraz podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Katowicach Specjalista psychoterapii uzależnień 937/S/2023r. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie w pracy z osobami pozbawionymi wolnosci, dotkniętymi bezdomnością, uzależnionymi od alkoholu, i/lub środków odurzających, wymagającymi wsparcia w nabyciu umiejętności psychospołecznych i wprowadzaniu życiowych zmian. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych jak i indywidualnych zajęć z zakresu uzależnień dla osób dorosłych. Ukończył program profilaktyczny w dziedzinie problemów alkoholowych przeznaczonych do pracy z dorosłymi. Narodowy program zdrowia „Profilkatyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”. Ukończył szkolenie ” Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w warunkach izolacji”. Cierpliwy, empatyczny, otwarty, a przede wszystkim zmotywowany na prace z drugim człowiekiem.
Pracujący metodą społeczności terapeutycznej. Skoncentrowany na pogłębianiu zdobytej dotychczas wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konsyliach, seminariach, a także webinariach i wiele innych.
Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.

terapeuta

Radosław Kopczyński

Psycholog – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień, jak i w placówkach NFZ (Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia). W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem niedyrektywnym – szanującym autonomię i wewnętrzny świat pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

pomysłodawca i założyciel

Łukasz Jankowski

Człowiek ambitny i konsekwentny w działaniu. Swoją osobą, daje świadectwo, iż skuteczna terapia może być fundamentem zdrowego życia. Jego własne doświadczenia pozwalają mu skutecznie udzielać pomocy osobom w kryzysie uzależnienia. Nieustannie rozwija się i doskonali swoje umiejętności, by prowadzić coraz lepsze wsparcie terapeutyczne. Konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów, z których jednym było stworzenie Ośrodka Prometeusz, gdzie każda osoba podejmująca decyzję o zdrowieniu może liczyć na właściwą i profesjonalną opiekę terapeutyczną. Życie Łukasza wypełnione jest pasjami, a ciekawość świata motywuje go do ciągłego rozwoju. Jest świetnym obserwatorem i diagnostą, który poświęca każdemu pacjentowi pełen zaangażowania czas. Łukasz wierzy, że każdy człowiek zasługuje na wsparcie, zdrowie i satysfakcjonujące życie.

współzałożyciel

Barbara Langner - Socha

Przyjęła propozycję współprowadzenia ośrodka terapeutycznego z połączenia pasji do psychologii i silnej chęci niesienia pomocy innym. Posiada wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła dwuletnią szkołę na kierunku terapii zajęciowej, a obecnie jest na etapie ubiegania się o certyfikat. Basia to nie tylko osoba o szerokiej wiedzy, ale również o silnym charakterze. Dzięki swojej charyzmie i zaangażowaniu w prowadzone działania, zyskała reputację przebojowej liderki, która potrafi skutecznie kierować zespołem. Zawsze gotowa służyć pomocą, z otwartym umysłem i empatią tworzy atmosferę, w której każdy może poczuć się swobodnie i bezpiecznie. Dzięki doskonałym umiejętnościom komunikacyjnym i głębokiemu zrozumieniu ludzkiej psychiki, Basia jest uznawana za profesjonalistkę, z którą można się dzielić najbardziej intymnymi troskami. Jej praca opiera się na indywidualnym podejściu do każdej osoby, co sprawia, że pacjenci mogą poczuć się zrozumiani i wspierani w procesie terapeutycznym.