Godziyny otwarcia

Pn - Nd 8:00 - 22:00

Adres

Mysłowice

wyjdź z cienia nałogu i otwórz się na nowe życie

Jak pomagamy pacjentom?

mężczyzna stojący na skale, rozparte ramiona, widok na mgłę unoszącą się nad górami
proces leczenia

Jak wygląda proces leczenia 
w Ośrodku Prometeusz?

W Ośrodku Terapeutycznym zapewniamy kompleksowe leczenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Nasze terapie, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, obejmują zarówno sesje grupowe, jak i indywidualne.

Dodatkowo, nasze leczenie obejmuje elementy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), co stanowi ważny składnik procesu powrotu do społeczeństwa po zakończonej terapii. Ten aspekt pomaga pacjentom stopniowo integrować się z otoczeniem, kształtując zdrowe nawyki i relacje społeczne.

wsparcie, jedna osoba trzyma dłoń na ramieniu drugiej

Nacisk kładziemy również na terapię współuzależnionych, oferując wsparcie dla osób bliskich, które także są często dotknięte skutkami uzależnienia. Działamy w duchu holistycznego podejścia, uwzględniając nie tylko indywidualne potrzeby pacjenta, ale również otaczających go ludzi. W ramach naszych usług skupiamy się także na terapii dla rodzin, zdając sobie sprawę z roli, jaką pełni wsparcie najbliższych w procesie leczenia. Terapia rodzinna stanowi integralną część naszego programu, mając na celu odbudowę zdrowych relacji oraz wspieranie procesu zdrowienia całej rodziny.

składanie puzzli, dwie osoby składające dwa puzzle w całość na tle zachodzącego słońca
terapia tus

Trening Umiejętności Społecznych

Terapia TUS, czyli trening umiejętności społecznych to forma terapii skupiająca się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i społecznych u osób, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi.

Celem terapii TUS jest poprawa komunikacji interpersonalnej u pacjentów w obszarze komunikacji werbalnej, niewerbalnej, aktywnego słuchania oraz wyrażania siebie. Trening Umiejętności Społecznych rozwija empatię i buduje zdrowe relacje społeczne. Pacjenci mający problemy z radzeniem sobie w stresujących sytuacjach uczą się skutecznych strategii radzenia sobie z konfliktami oraz trudnymi rozmowami.

wsparcie, osoby trzymające się za dłonie, siedzące w okręgu

Terapia indywidualna i grupowa

Wybór między terapią grupową a terapią indywidualną zależy od wielu czynników, a ostateczna decyzja powinna być dostosowana do potrzeb i preferencji danej osoby. Na terapii grupowej pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami, dzięki czemu otrzymują różnorodne perspektywy i pomysły na radzenie sobie z trudnościami. Dla osób pracujących nad umiejętnościami społecznymi, terapia grupowa może być miejscem do praktykowania i rozwijania tych zdolności.

Terapia indywidualna pozwala na skoncentrowanie się na indywidualnych celach i problemach pacjenta bez konieczności dostosowywania się do potrzeb grupy, co może być istotne przy intensywnych problemach emocjonalnych. Ostateczny wybór między terapią grupową a indywidualną zależy od konkretnej sytuacji, oraz problemu, nad którym dana osoba pracuje. W niektórych przypadkach może również być skuteczne łączenie obu form terapii. 

najbliższe otoczenie

Współuzależnienie

Współuzależnienie charakteryzuje się silnym zaangażowaniem emocjonalnym i psychicznym w życie osoby uzależnionej, często kosztem własnych potrzeb i zdrowia psychicznego.

Współuzależnienie może istotnie wpływać na codzienne funkcjonowanie jednostki, ograniczając jej zdolność do życia według własnych warunków. Osoby współuzależnione poświęcają swoje indywidualne potrzeby i dobrostan na rzecz osoby uzależnionej, co nierzadko prowadzi do zaniedbywania swoich własnych emocji, jak również zdrowia psychicznego i fizycznego.

Często mają trudności w wyrażaniu negatywnych uczuć, nie potrafiąc powiedzieć „nie” lub wyznaczyć jasnych granic, co czyni je bardziej podatnymi na nadużycia i wykorzystanie. W swoim pragnieniu pomocy, starają się kontrolować sytuację oraz wpływać na zachowanie osoby uzależnionej, błędnie wierząc, że ich interwencje mogą przyczynić się do jej powrotu do zdrowia.

wsparcie, jedna osoba przytula drugą
terapia współuzależnionych

Znaczenie osoby współuzaleznionej w procesie leczenia

Osoby współuzależnione odgrywają kluczową rolę w procesie leczenia osoby uzależnionej.

Terapia dla osoby współuzależnionej, prócz tego, iż przynosi wymierne efekty dla niej samej i pomaga jej siebie odbudować, stanowi również „korzyść” dla osoby borykającej się z chorobą. Współuzależniona osoba, decydując się towarzyszyć choremu w leczeniu, bardzo często, nieświadomie popełnia błędy, które mogą zaburzać proces terapii.

Podejmując się terapii własnej, świadomie i mądrze może udzielać wsparcia bliskiej osobie. Nadrzędnym jednak jest fakt, iż na pierwszym miejscu powinna postawić siebie, swoje leczenie, ugruntować się emocjonalnie i psychicznie i dopiero wówczas, będzie mogła świadomie podejmować działania wspierające.

przekazywanie czerwonego serca w rękach, jedna osoba trzyma go w swoich dłoniach
WOLNOŚĆ

Co wpływa na sukces jakim
jest wyjście z nałogu?

Osiągnięcie zamierzonego efektu, czyli wyjście z nałogu, wymaga skutecznego połączenia wszystkich elementów leczenia: terapii TUS, terapii indywidualnej oraz grupowej, a także terapii współuzależnionych. Jednakże, kluczowym momentem, który staje się fundamentem dla tego procesu, jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia. To właśnie ten pierwszy krok stanowi najważniejszy etap, który może otworzyć drzwi do wolności od nałogu.